Blog Dakwah Remaja

Couple itu Haram

Posted on: 23/01/2009

BERCOUPLE BUKAN BUDAYA UMAT ISLAM YANG BERIMAN

BERCOUPLE, setiap kali kita mendengarnya
akan
terlintas di benak kita sepasang insan yang
sedang mabuk cinta dan dilanda
asmara
. Saling
mengungkapkan rasa sayang serta rindu, yang
kemudiannya memasuki sebuah biduk
pernikahan.
Lalu kenapa harus dipermasalahkan? Bukankah
cinta itu fitrah setiap anak adam?
Bukankah setiap
orang memerlukan masa penyesuaian sebelum
pernikahan?

CINTA, Fitrah Setiap Manusia,
MANUSIA diciptakan oleh ALLAH SWT dengan
membawa fitrah (insting) untuk mencintai
lawan
jenisnya. Sebagaimana firman-NYA; Dijadikan
indah pada (pandangan) manusia kecintaan
kepada apa-apa yang diingini, iaitu
wanita-wanita,
anak-anak, harta yang banyak dari jenis
emas,
perak, kuda pilihan, binatang-binatang
ternak dan
sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di
dunia,
dan di sisi ALLAH lah tempat kembali
yang baik
(Syurga). (Ali Imran: 14).

Berkata Imam Qurthubi: ALLAH SWT memulai
dengan wanita kerana kebanyakan manusia
menginginkannya, juga kerana mereka
merupakan
jerat-jerat syaitan yang menjadi fitnah
bagi kaum
lelaki, sebagaimana sabda Rasulullah
SAW; Tiadalah aku tinggalkan setelahku
selain
fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki
daripada
wanita. (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim,
Tirmidzi,
Ibnu Majah)

Oleh kerana cinta merupakan fitrah
manusia, maka
ALLAH SWT menjadikan wanita sebagai
perhiasan
dunia dan nikmat yang dijanjikan bagi
orang-orang
beriman di syurga dengan bidadarinya.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. berkata;
Rasulullah SAW bersabda; Dunia ini adalah
perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah
wanita yang solehah. (Hadis Riwayat Muslim,
NasaI, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi)

ALLAH berfirman; Di dalam syurga-syurga
itu ada
bidadari-bidadari yang baik-baik lagi
cantik-cantik.
(ar-Rahman: 70)

Namun, Islam tidak membiarkan fitnah itu
mengembara tanpa batasannya. Islam telah
mengatur dengan tegas bagaimana menyalurkan
cinta, juga bagaimana batasan pergaulan
antara
dua insan berlawanan jenis sebelum
nikah, agar
semuanya tetap berada pada landasan
etika dan
norma yang sesuai dengan syariat.

ETIKA PERGAULAN DAN BATAS PERGAULAN DI
ANTARA LELAKI DAN WANITA MENURUT ISLAM.

1.Menundukkan pandangan:
ALLAH memerintahkan kaum lelaki untuk
menundukkan pandangannya, sebagaimana
firman-
NYA; Katakanlah kepada laki-laki yang
beriman: Hendaklah mereka menahan
pandangannya dan memelihara kemaluannya.
(an-
Nuur: 30)
Sebagaimana hal ini juga diperintahkan
kepada
kaum wanita beriman, ALLAH berfirman; Dan
katakanlah kepada wanita yang
beriman: Hendaklah mereka menahan
pandangannya dan memelihara kemaluannya.
(an-
Nuur: 31)
2.Menutup Aurat;
ALLAH berfirman dan jangan lah mereka
mennampakkan perhiasannya, kecuali yang
biasa
nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka
melabuhkan kain tudung ke dadanya.
(an-Nuur: 31)
Juga Firman-NYA; Hai nabi, katakanlah kepada
isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu
dan isteri-
isteri orang mukmin: Hendaklah mereka
melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh
mereka.
Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah
dikenali, kerana itu mereka tidak
diganggu. Dan
ALLAH adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (an-Nuur: 59).
Perintah menutup aurat juga berlaku bagi
semua
jenis. Dari Abu Daud Said al-Khudri r.a.
berkata:
Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seseorang
lelaki memandang aurat lelaki, begitu
juga dengan
wanita jangan melihat aurat wanita.
3.Adanya pembatas antara lelaki
dengan wanita;
Kalau ada sebuah keperluan terhadap kaum
yang
berbeza jenis, harus disampaikan dari
balik tabir
pembatas.
Sebagaimana firman-NYA; Dan apabila kalian
meminta sesuatu kepada mereka (para wanita)
maka mintalah dari balik hijab.
(al-Ahzaab: 53)
4.Tidak berdua-duaan Di Antara Lelaki
Dan Perempuan;
Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Saya mendengar
Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang
lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita
kecuali bersama mahramnya. (Hadis Riwayat
Bukhari & Muslim)
Dari Jabir bin Samurah berkata;
Rasulullah SAW
bersabda: Janganlah salah seorang dari
kalian
berdua-duan dengan seorang wanita, kerana
syaitan akan menjadi ketiganya. (Hadis
Riwayat
Ahmad & Tirmidzi dengan sanad yang sahih)
5.Tidak Melunakkan Ucapan
(Percakapan):
Seorang wanita dilarang melunakkan ucapannya
ketika berbicara selain kepada suaminya.
Firman
ALLAH SWT; Hai isteri-isteri Nabi, kamu
sekalian
tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu
bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam
berbicara (berkata-kata yang menggoda)
sehingga
berkeinginan orang yang ada penyakit di
dalam
hatinya tetapi ucapkanlah
perkataan-perkataan
yang baik. (al-Ahzaab: 32)
Berkata Imam Ibnu Kathir; Ini adalah
beberapa
etika yang diperintahkan oleh ALLAH
kepada para
isteri Rasulullah SAW serta kepada para
wanita
mukminah lainnya, iaitu hendaklah dia kalau
berbicara dengan orang lain tanpa suara
merdu,
dalam pengertian janganlah seorang wanita
berbicara dengan orang lain sebagaimana dia
berbicara dengan suaminya. (Tafsir Ibnu
Kathir
3/350)
6.Tidak Menyentuh Kaum Berlawanan
Jenis;
Dari Maqil bin Yasar r.a. berkata;
Seandainya
kepala seseorang ditusuk dengan jarum
besi itu
masih lebih baik daripada menyentuh kaum
wanita
yang tidak halal baginnya. (Hadis Hasan
Riwayat
Thabrani dalam Mujam Kabir)
Berkata Syaikh al-Abani Rahimahullah; Dalam
hadis ini terdapat ancaman keras
terhadap orang-
orang yang menyentuh wanita yang tidak halal
baginya. (Ash-Shohihah 1/44 8) Rasulullah SAW
tidak pernah menyentuh wanita meskipun dalam
saat-saat penting seperti membaiat dan lain-
lainnya. Dari Aishah berkata; Demi ALLAH,
tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh
tangan
wanita sama sekali meskipun saat membaiat.
(Hadis Riwayat Bukhari)

Inilah sebahagian etika pergaulan lelaki
dan wanita
selain mahram, yang mana apabila seseorang
melanggar semuanya atau sebahagiannya saja
akan menjadi dosa zina baginya, sebagaimana
sabda Rasulullah SAW; Dari Abu Hurairah
r.a. dari
Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya
ALLAH menetapkan untuk anak adam bahagiannya
dari zina, yang pasti akan mengenainya.
Zina mata
dengan memandang, zina lisan dengan
berbicara,
sedangkan jiwa berkeinginan serta berangan-
angan, lalu farji yang akan membenarkan atau
mendustakan semuanya. (Hadis Riwayat
Bukhari,
Muslim & Abu Daud)
Padahal ALLAH SWT telah melarang perbuatan
zina dan segala sesuatu yang boleh mendekati
kepada perbuatan zina. Sebagaimana Firman-
NYA; Dan janganlah kamu mendekati zina,
sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan
yang keji dan jalan yang buruk.
(al-Isra: 32)

Hukum Bercouple

SETELAH memerhatikan ayat dan hadis
tadi, maka
tidak diragukan lagi bahawa bercouple
itu haram,
kerana beberapa sebab berikut:

1.Orang yang bercouple tidak mungkin
menundukkan pandangannya terhadap
kekasihnya.
2.Orang yang bercouple tidak akan
boleh menjaga hijab.
3.Orang yang bercouple biasanya
sering berdua-duaan dengan pasangan
kekasihnya, baik di dalam rumah atau di
luar rumah.
4.Wanita akan bersikap manja dan
mendayukan suaranya saat bersama kekasihnya.
5.Bercouple identik dengan saling
menyentuh antara lelaki dan wanita,
meskipun itu
hanya berjabat tangan.
6.Orang yang bercouple, boleh
dipastikan selalu membayangkan orang yang
dicintainya.

Dalam kamus bercouple, hal-hal tersebut
adalah
lumrah dilakukan, padahal satu hal saja
cukup
untuk mengharamkannya, lalu apatah lagi
kesemuanya atau yang lain-lainnya lagi?

Fatwa Ulama

Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin
ditanya
tentang hubungan cinta sebelum nikah.
Jawab beliau; Jika hubungan itu sebelum
nikah,
baik sudah lamaran atau belum, maka hukumnya
adalah haram, kerana tidak boleh
seseorang untuk
bersenang-senang dengan wanita asing (bukan
mahramnya) baik melalui ucapan, memandang,
atau berdua-duaan. Sebagaimana
Rasulullah SAW
bersanda: Janganlah seorang lelaki
bedua-duaan
dengan seorang wanita kecuali ada bersama-
sama mahramnya, dan janganlah seseorang
wanita berpergian kecuali bersama mahramnya.
Syaikh Abdullah bin abdur Rahman al-Jibrin
ditanya; Jika ada seseorang lelaki yang
berkoresponden dengan seorang wanita yang
bukan mahramnya, yang pada akhirnya mereka
saling mencintai, apakah perbuatan itu
haram?
Jawab beliau; Perbuatan itu tidak
diperbolehkan,
kerana boleh menimbulkan syahwat di antara
keduanya, serta mendorongnya untuk
bertemu dan
berhubungan, yang mana koresponden semacam
itu banyak menimbulkan fitnah dan menanamkan
dalam hati seseorang untuk mencintai
penzinaan
yang akan menjerumuskan seseorang pada
perbuatan yang keji, maka dinasihati
kepada setiap
orang yang menginginkan kebaikan bagi
dirinya
untuk menghindari surat-suratan, pembicaraan
melalui telefon, serta perbuatan
semacamnya demi
menjaga agama dan kehormatan dirinya.
Syaikh Jibrin juga ditanya; Apa hukumnya
kalau
ada seorang pemuda yang belum menikah
menelefon gadis yang juga belum menikah?
Jawab beliau; Tidak boleh berbicara dengan
wanita asing (bukan mahram) dengan
pembicaraan yang boleh menimbulkan syahwat,
seperti rayuan, atau mendayukan suara (baik
melalui telefon atau lainnya).
Sebagaimana firman
ALLAH SWT; Dan janganlah kalian melembutkan
suara, sehingga berkeinginan orang-orang
yang
berpenyakit di dalam hatinya.
(al-Ahzaab: 32).
Adapun kalau pembicaraan itu untuk sebuah
keperluan, maka hal itu tidak mengapa
apabila
selamat daripada fitnah, akan tetapi
hanya sekadar
keperluan.

Syubhat Dan Jawapan Yang Sebenarnya

Keharaman bercouple lebih jelas dari
matahari di
siang hari. Namun begitu masih ada yang
berusaha menolaknya walaupun dengan
dalil yang
sangat rapuh, antaranya:

Tidak Boleh dikatakan semua cara
bercouple itu
haram, kerana mungkin ada orang yang
bercouple
mengikut landasan Islam, tanpa melanggar
syariat

Jawabnya: Istilah bercouple berlandaskan
Islam
itu Cuma ada dalam khayalan, dan tidak
pernah
ada wujudnya. Anggap sajalah mereka boleh
menghindari khalwat, menyentuh serta menutup
aurat. Tetapi tetap tidak akan boleh
menghindari
dari saling memandang, atau saling
membayangkan kekasihnya dari masa ke semasa.
Yang mana hal itu jelas haram
berdasarkan dalil
yang kukuh.

Biasanya sebelum memasuki alam perkahwinan,
perlu untuk mengenal terlebih dahulu calon
pasangan hidupnya, fizikal, karaktor,
yang mana
hal itu tidak akan boleh dilakukan tanpa
bercouple,
kerana bagaimanapun juga kegagalan sebelum
menikah akan jauh lebih ringan daripada
kalau
terjadi setelah menikah.

Jawabnya: Memang, mengenal fizikal dan
karaktor
calon isteri mahupun suami merupakan
satu hal
yang diperlukan sebelum memasuki alam
pernikahan, agar tidak ada penyesalan di
kemudian
hari. Namun, tujuan ini tidak boleh
digunakan untuk
menghalalkan sesuatu yang telah sedia
haramnya.

Ditambah lagi, bahawa orang yang sedang
jatuh
cinta akan berusaha bertanyakan segala
yang baik
dengan menutupi kekurangannya di hadapan
kekasihnya. Juga orang yang sedang jatuh
cinta
akan menjadi buta dan tuli terhadap
perbuatan
kekasihnya, sehingga akan melihat semua yang
dilakukannya adalah kebaikan tanpa cacat.
Sebagaimana diriwayatkan dari Abu
Darda; Cintamu pada sesuatu membuatmu buta
dan tuli.

Fenomena Couple

Dalam situasi terkini, fenomena
pergaulan bebas
dan pengabaian terhadap nilai-nilai
murni Islam
berlaku pada tahap yang amat membimbangkan.
Kebanyakan umat Islam kini tidak lagi
menitik
beratkan nilai-nilai dan adab-adab sopan
yang
dianjurkan oleh Islam melalui al-Quran
dan sunnah
rasul-NYA. Mereka bukan setakat
mengabaikannya dan menganggap perkara itu
tidak penting, bahkan mereka
menganggapkannya
sebagai satu perkara yang menyusahkan
aktiviti
mereka yang menurutkan nafsu dan perasaan
semata-mata itu. Nauzubillah

Marilah kita sama-sama menjauhi perkara yang
seumpama itu dan mejauhi hal-hal yang telah
dilarang (haram). Tegakkanlah yang benar dan
katakanlah salah kepada yang batil.
Janganlah
berhujah untuk membenarkan perkara yang
telah
terang haramnya di sisi ALLAH.

Advertisements

24 Respons to "Couple itu Haram"

Kalau ada sesuatu pekerjaan yang betul2 melibatkan antara lelaki dengan perempuan.. bolehkah lelaki itu berinteraksi dengan perempuan tersebut secara berkumpulan??

Boleh ke kalau seorang lelaki menelefon seorang perempuan atas sebab yang munasabah(atas hal yang penting) tanpa perempuan atau lelaki mempunyai perasaaan antara satu sama lain dan perempuan tersebut tidak melunakkan suara??

terima kasih.

rsanya lbih baik antara jntina yg sama..
tapi kalu btul2 ats dasar prbncgn kmpln..
blehla,tapi btulkn niat..
jgn melencong dari niat sebenar..
“innama ‘amalu binniat”~~ ^^

kasih syang lebih indah jika ada ikatan..kesedaran perlu dirasai oleh remaja skar yg senang dihanyut arus kebahagiaan dunia couple…cinta itu fitrah manusia,tpi biar betul pada niatnya..

sokONG sangat!! tp susaH utk elakkAN hal ni~~
HEM, Insyallah dengaN bantuaN ALLAH S.W.T.~~ amIN!!!

menyesal dengan apa yang berlaku.mungkin ada hikmah dengan perpisahan ini.ALLAH S.W.T MAHA KUASA.mahukan umatnya bertaubat.syukur ku panjatkan keatas ilahi.masih bagi hamba -MU.peluang.dalam mencari

TAHNIAH kepada BLOG DAKWAH REMAJA…..
COUPLE itu HARAM…. topik yg sungguh panas…. saya ucapkan ribuan terima kasih kerana artikel menjadi bahan dakwah kepada saya…..
JAZZAKALLAHU KHAIRA….

penulisan yang sgt bagus….i give 5 star for this blog…

salam..
Sye sebnarnye hmpir sethun ber couple dan pade ketke ini hbngan ini suda berakhir.
Sye berse mnyesal kerna melibtkan diri dalm “per couplelan”..
Dan setelah menemui blog ini alhamdulilah hati sye suda terdetik untuk tidak melakukan ia lagi..
Sye berharap dose2 sye ini di ampuni oleh Allah SWT..Insyallah..
Memandangkan usia sye yang masih setahun jagung,dan sye mangambil keputusan untuk menyintai Allah SWT..
Dan sye berharap agar hati sye ini selalu mengingati Allah SWT..

hindarilah aku ya ALLAH..dari perbuatan ini…thanks untuk blog nie..menarik sangat..

memg benar kple itu haram, tetapi jikalau, tidak setuh menyentuh itu juga telah haram kerna zina hati, mata atau kata-kata…. tapi terlalu mstahil kan? untuk tidak kple????? saya baru jeeee kple n msih tidak mgenali hal ini dengn mndalm, namun setkat pgangan akidah itu insya-Allah msih kukuh d prsada iman…

SAYA SOKONG<3

saLam..smOga ALLAH buKa pntU atiE tuK hindar akan prkara seperti ini…insYaAllah…amin…makaC c0z wujudkaN bl0g seperti ini….

jadi…apa kata kita semua berpasangan dengan sama jantina..lelaki dengan lelaki,perempuan dengan perempuan…barulah tak haram! couple dengan berlawanan jantina kan haram! susah la camni kan? kalau kita tak berusaha nak cari psangan,smpai bila kita dpt kahwin? tak semua couple tu menjurus ke hubungan zina..jgan fikiran sempit boleh tak?

Assalamualaikum…mohon share:)

sesapa yg menghalalkan kapel, anda boleh gerenti anda akan kawen dengan org yg anda kapel?.. kalau tak boleh gerenti, mmg haramlah anda kapel.

budak sekular–>>bodohhh..mu molek jd kafirrr..orang dh bg tahu mnde tu haram…ckp pikiran sempit l0p..ini hukum Allah..nk lawan hukum Allah..mu tnggu la pembalasan…..

Saya bekas casanova yg agk berjaya(hands on shoulder, eyes blinking) , byk kali sy cuba mnghindari wanita, tp xpernah berjaya ,akn sentiase ad wanita yg mnhmpiri,. tp pade mse yg same sy mampu ikhlas dlm iman sy.. dan masalah skrang bagaimna sy hndak jd mukmin smpurna jika slalu didatangi wanita ? :((

Hmm.. nk nasihat itu mudah, tapi mengamalkan, itu susah. Ce gitau kat orang yg sedang mabok cinta, mau nye nk dengar. Unless mereka nampak terang2 malaikat sedang catit amalan diorang mase ngah pegang2 tangan tu. Sume tahu zina itu haram, tapi ramai yg buat. Tgk berapa ramai anak luar nikah, sumenye hasil zina orang Islam. So apa yg penting, amal, bkn tahu shj. Aku sedih jgak bende2 gini jadi kat orang melayu, Islam plak tuh. Tapi keran tidak dididik agama sejak kecil, maka ramai yg kecundang

sbb tu kan lebih baik kita mengharapkan cinta yg abadi dan hakiki dr ALLAH SWT yg lebih mencntai kita.. knapa kita perla mencari sehingga mengabaikanNYA sedangkan DIA telah pun menetapkan yg terbaik untuk kita …

bila nak berhenti bermesej-mesejan, mulalah org tu kata sy taksub, extreme. sdgkan kitorg dah mula tumbuh rasa hati berbunga dan sy nk stop bcoz of berhati2. kpd fitriyanshah, bekas casanova yg bjaya, cb tnya diri sndiri, knp wanita yg sukakakan anda dengan mudah berani mendatangi anda, sedangkan ada wanita/lelaki cantik yg diminati ramai, tp tak ramai yg brani mendatangi mereka? -thats becoz of ur attitude and orientation pattern (yg dh biasa dapat ramai wanita). sblm ni u dh biasa dikelilingi wanita, that’s why “bau-bauan” tarikan tu masih ada, membuatkan mudah didatangi kaum hawa itu walaupun awak dah tak mendatangi mereka. so, teruskan usaha untuk slow down and ignore wanita2 tu, byk mintak kekuatan dari Allah dan sentiasa ingat Allah dan hari akhirat. insyaAllah lama2 “bau-bauan” itu akan hilang dan aura harga diri awak akan meningkat. kalau u hensem pmpuan mungkin still pandang, tapi juga akan merasa tidak mudah nk datang atas rasa hormat.

Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I
am impressed! Very helpful info specially the
last section 🙂 I maintain such information much. I was seeking this certain info for a very long time.
Thank you and good luck.

I know this website provides quality based articles or reviews and other information, is there any other web
site which provides these kinds of data in quality?

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

Artikel Disediakan Oleh

ILuvIslam

Blog Stats

  • 236,852 views

Kategori

Top Clicks

  • Tiada

Asal Pengunjung

Advertisements
%d bloggers like this: